Тарифи

З 01.10.2018 року установлені наступні тарифи обслуговування клієнтів ПАТ «ВіЕйБі Банк» :


ЮО, грн. в т.ч. ПДВ

ФО грн. в т.ч. ПДВ

Надання розрахунків за кредитною заборгованістю

(за одним кредитним договором).

1 500,00

500,00

Довідка про стан заборгованності

500,00

200,00

Виписка по рахунку

150,00

100,00

З 01.11.2018 року установлені наступні тарифи обслуговування клієнтів ПАТ «ВіЕйБі Банк» :


Назва послуги

Тариф

ПДВ

Примітки

Ю.О.,
у т.ч. ФОП

Ф.О.

1

Надання довідки, виписки про стан та рух коштів по поточних (у т.ч. карткових), кредитних та вкладних (депозитних) рахунках клієнта

150,00 грн.

100,00 грн.

в т.ч. ПДВ

Плата здійснюється за кожну виписку окремо (по кожному рахунку / валюті / періоду).
Тариф зазначений за надання виписки за 1 (один) період (період - будь-яка кількість днів/місяців в межах 1-го календарного року).

Виписка завіряється штампом та підписом відповідального виконавця.

2

Надання довідки про включення до Реєстру акцептованих вимог кредиторів

100,00 грн.

100,00 грн.


3

Надання копій платіжних та касових документів, а також копій SWIFT-повідомлень

100,00 грн.

За один документ

4

Надання довідки про нарахування процентів на вклад

200,00 грн.

Без розбивки по періодам.
За одним договором

5

Надання довідки про наявність митних декларацій

200,00 грн.


6

Надання інформації / довідки іншим банкам або клієнтам про стан розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами

300,00 грн.

Виключно за наявності оригіналу згоди клієнта на розкриття інформації

7

Надання інформації за письмовим запитом клієнта аудиторським компаніям

1 000,00 грн.


Запит приймається лише українською мовою.

8

Надання інших послуг (довідок), не передбачених цим переліком послуг, або за умови надання на прохання клієнта додаткової інформації

300,00 грн.

200,00 грн.

Оплата здійснюєтся після узгодження послуги (змісту довідки)

Всі послуги надаються виключно на письмові запити.

Надання послуги здійснюється виключно за попередньою оплатою в повному обсязі.