Реквізити накопичувального рахунку Банку для платежів у національній валюті

16.12.2019

Актуальні реквізити накопичувального рахунку для виконання грошових/платіжних зобов’язань перед ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» для платежів в національній валюті України наступні:
отримувач: ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК»
код за ЄДРПОУ отримувача: 19017842
банк отримувача: Національний банк України, м. Київ
міжнародний номер рахунку (IBAN): №UA 723000010000032079101301026.
В призначенні платежу зазначається наступна інформація: 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (код за ЄДРПОУ)/Номер рахунку/ПІБ (Найменування власника рахунку) на який кошти повинні бути зараховані згідно договору/Призначення платежу та реквізити договору (назва договору, номер договору, дата укладання договору), на підставі якого здійснюється платіж та за що здійснюється платіж.
Структуроване призначення платежу вводиться без пропусків та пробілів, для розділення полів вказується тільки символ  «/».

← Повернутися на попередню сторінку

Роздрукувати