Реквізити накопичувального рахунку Банку для платежів у національній валюті

14.12.2015

Отримувач: Публічне акціонерне товариство “ВІЕЙБІ БАНК” (в стадії ліквідації)
Код за ЄДРПОУ отримувача: 19017842
Номер рахунку: № 32079101301026            
Банк отримувача: Національний банк України 
Код банку отримувача (МФО):  300001

В призначенні платежу зазначається наступна інформація: 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (код за ЄДРПОУ)/Номер рахунку/ПІБ (Найменування власника рахунку) на який кошти повинні бути зараховані згідно договору/Призначення платежу та реквізити договору (назва договору, номер договору, дата укладання договору), на підставі якого здійснюється платіж та за що здійснюється платіж.
Структуроване призначення платежу вводиться без пропусків та пробілів, для розділення полів вказується тільки символ  «/».

Приклад №1 (погашення кредиту клієнтом):  
1234567890/29090000000001/Іванов Іван Іванович/погашення заборгованості за кредитним договором №BLаЖГА00000001 від 01.02.2011

Приклад №2 (погашення кредиту, яке здійснюється на підставі рішення суду та/або надходить від виконавчої служби):
19017842/37396880020/Іванов Іван Іванович/стягнення боргу згідно виконавчого листа №1 від 01.01.2014 за кредитним договором № BLаЖГА00000001 від 01.02.2011 

Приклад №3 (поповнення ПК для погашення заборгованості за овердрафтом): 
19017842/29249800002/ Іванов Іван Іванович /Поповнення карткового рахунку № 030000011222 для погашення кредитної заборгованості. 

Приклад №4 (оплата комісії за довідку):
19017842/611021103013/Іванов Іван Іванович /Комісія банку за довідку про розрахунково-касове обслуговування

← Повернутися на попередню сторінку

Роздрукувати