Документи
1. Уразі зміни реквізитів вкладника: копія паспорту або документу що його замінює (сторінки, що містять прізвище, ім`я, по батькові, номер, та дату видачі документу, місце проживання) та документу про присвоєння ідентифікаційного номеру облікової картки платників податків, довідка про заміну паспорта, у якій мають бути вказані дані старого паспорта та інформація про його заміну на новий, видану паспортною службою органів внутрішніх справ, засвідчену підписом посадової особи та відбитком печатки установи яка видала довідку – такі документи можуть бути надіслані поштою або передані особисто вкладником;

2. У разі зміни реквізитів вкладника при виявленні помилки/описки: копія паспорту або документу що його замінює (сторінки, що містять прізвище, ім`я, по батькові, номер, та дату видачі документу, місце проживання) та документу про присвоєння ідентифікаційного номеру облікової картки платників податків – такі документи мають бути надані особисто вкладником для здійснення повторної ідентифікації;

3. Від спадкоємців: копія паспорту або документу що його замінює (сторінки, що містять прізвище, ім`я, по батькові, номер, та дату видачі документу, місце проживання) та документу про присвоєння ідентифікаційного номеру облікової картки платників податків, нотаріально посвідчена копія свідоцтва про спадщину, заява про виплату гарантованої суми відшкодування - такі документи можуть бути надіслані поштою або передані особисто вкладником.